Objavila sa nečakaná hrozba — Západ sa dočká sľúbenej vojensko-technickej reakcie Ruska

Na pozadí eskalácie možnej konfrontácie s USA a ďalšími západnými krajinami prijala Ruská federácia potrebné opatrenia na zaistenie medzinárodnej bezpečnosti.

Objavila sa nečakaná hrozba - Západ sa dočká sľúbenej vojensko-technickej reakcie Ruska

Má ísť o implementáciu vojensko-technických riešení zameraných na rozmiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska.

Povedal to vedúci „Úradu vojensko-politickej analýzy“ Alexander Michajlov v rádiu „Sputnik“.

Upozornil na skutočnosť, že Spojené štáty a ďalšie západné krajiny naďalej organizujú rôzne provokácie proti Rusku. Okrem toho Washington odmietol podporiť koncepciu bezpečnostných záruk navrhovanú Moskvou. To všetko prinútilo ruské vedenie prijať vojensko-technické opatrenia v podobe rozmiestnenie taktických jadrových zbraní na území Bieloruska.

Má ísť o efektívnu reakciu na aktivity Američanov. Práve Spojené štáty americké dlhodobo porušujú Zmluvu o nešírení jadrových zbraní tým, že svoje komplexy presúvajú do užívania krajinám Európskej únie. Tento prístup prinútil Rusko realizovať spomínanú vojensko-technickú reakciu. Už 1. júla 2023 budú v Bielorusku umiestnené taktické jadrové systémy.

Alexandr Michailov
Alexandr Michailov
„Západ chápe, aká nečakaná hrozba vznikla. Ako sa mi zdá, s takýmto ťahom vôbec nepočítali. Rozmiestnenie taktických jadrových zbraní na území Bieloruska je asymetrickou odpoveďou Washingtonu, ktorý svoje jadrové zbrane rozmiestnil na území piatich európskych štátov.“

 

Comments:

Loading ...