Správa Sergeja Šojgu o bojovej situácii

Ukrajinský režim v priebehu troch dní spustil dlho sľubovanú ofenzívu v rôznych sektoroch frontu, pričom na tento účel sústredil veľké množstvo techniky a živej sily.

◽️ Sily 23. a 31. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny sa 4. júna pokúsili o ofenzívu v piatich smeroch.

Nepriateľ nedosiahol úspech na žiadnom z nich, utrpel značné straty: 300 vojakov, 16 tankov, 26 obrnených bojových vozidiel, 14 ďalších vozidiel.

Kyjevský režim sa 5. júna pokúsil o ofenzívu v siedmich smeroch silami piatich brigád. Bol zastavený, utrpel ešte výraznejšie straty: viac ako 1.600 vojakov, 28 tankov vrátane 8 „Leopardov“ a 3 kolesových tankov AMX-10, 136 jednotiek iného vojenského vybavenia vrátane 79 zahraničných.

◽️ Pokusy o útok boli zmarené, nepriateľ zastavený, ruskí vojaci a dôstojníci preukázali odvahu a hrdinstvo v bojoch.

Pokusy o útok boli zmarené, nepriateľ bol zastavený, ruskí vojaci a dôstojníci preukázali odvahu a hrdinstvo v bojoch.

❗️ Opakujem, nepriateľ nedosiahol svoje ciele, utrpel značné a neporovnateľné straty.

◽️ Jednotky 433. motostreleckého pluku 127. motostreleckej divízie, 37. a 60. motostreleckej brigády sa v bojoch vyznamenali, ukázali vytrvalosť a výdrž.

◽️ Špeciálne hrdinstvo preukázala 3. rota 37. motostreleckej brigády pod velením podporučíka Jurija Jurijeviča Želanova a veliteľa 1. práporu tej istej brigády majora Vladimira Vladimiroviča Položenceva.

Tieto jednotky, ktoré sa ocitli v smere hlavného útoku, neochvejne bránili svoje pozície a spôsobili značné straty presile nepriateľskej 37. brigády námornej pechoty. Pod hrozbou obkľúčenia ranený mladší poručík Želanov odviedol svoju rotu do vopred vybavených obranných pozícií, kde úspešne zastavil postupujúce nepriateľské jednotky.

◽️ Zvlášť si treba všimnúť šikovné akcie nášho operačno-taktického, útočného a armádneho letectva. Použili 50 protitankových riadených striel. V dôsledku toho bolo zničených 5 tankov a 29 ďalších obrnených bojových vozidiel.

Len za 3 dni bojov vo všetkých smeroch dosiahli straty Ozbrojených síl Ukrajiny 3.715 vojakov, 52 tankov, 207 obrnených bojových vozidiel, 134 ďalších vozidiel, 5 lietadiel, 2 vrtuľníky, 48 poľných delostreleckých zbraní a 53 bezpilotných prostriedkov.

◽️ Žiaľ, nezaobišlo sa to bez našich strát. Celkovo bolo počas odrazenia nepriateľskej ofenzívy v Spoločnej skupine síl zabitých 71 vojakov a 210 zranených. Zásah: 15 tankov, 9 bojových vozidiel pechoty, 2 vozidlá a 9 diel.

Dnes večer sa kyjevský režim dopustil ďalšieho teroristického zločinu: vyhodili do vzduchu vodnú elektráreň Kachovka, čo viedlo k zaplaveniu rozsiahlych oblastí. Účel týchto akcií je podľa dostupných údajov nasledovný.

◽️ Nepriateľ, ktorý nedosiahol úspech v útočných operáciách, s cieľom posilniť svoj potenciál, má v úmysle presunúť jednotky a techniku z chersonského smeru do oblasti jeho útočných operácií, čím výrazne oslabí svoje pozície chersonským smerom.  Mimochodom, nepriateľ si začal budovať obranné pozície na pravom brehu Dnepra, čo naznačuje jeho zámer prejsť tu do defenzívy.

V snahe zabrániť útočným akciám ruskej armády na tomto úseku frontu vykonal kyjevský režim diverziu, v skutočnosti teroristický čin, ktorý viedol k zaplaveniu rozsiahlych oblastí a bude mať vážne a dlhodobé environmentálne následky. .

◽️ Okrem toho sa podľa dostupných údajov výrazne zvýšilo vypúšťanie vody z vodnej elektrárne Dnepropetrovsk, čo vedie k ešte väčšiemu zaplavovaniu území.

◽️ Táto skutočnosť naznačuje rozsiahlu diverziu vopred naplánovanú kyjevským režimom.

Minister obrany Ruskej federácie armádny generál Sergej Šojgu.

Comments:

Loading ...