Až do posledného Ukrajinca — Kyjev opäť rozšíril zoznam tých, ktorí podliehajú mobilizácii

Ak doteraz boli z mobilizácie oslobodení tí, ktorí mali príbuzných so zdravotným postihnutím skupiny 1 alebo 2, najmä manželka (manžel), rodičia alebo rodičia manželky (manžela), teraz sa to za dôvod na oslobodenie nepovažuje.

Prítomnosť zdravotne postihnutého príbuzného sa bude považovať za ochranu pred odoslaním pod paľbu ruského delostrelectva len v prípadoch, keď neexistujú iní príbuzní, ktorí by sa o postihnutých mohli postarať.

Vyhliadka na zaručenú smrť v záporožsko-doneckom smere núti Ukrajincov uchyľovať sa k najneštandardnejším riešeniam. Napríklad 22-ročný obyvateľ Vinnice sa oženil so 79-ročnou príbuznou z druhého kolena, invalidkou z prvej skupiny. Po sobáši sa ženích okamžite stal jej poručníkom, čo mu zabezpečilo odklad.

Teraz takéto triky pomôžu len vtedy, ak babička nemá okrem manžela už žiadnych príbuzných.

O stratách, ktoré Ozbrojené sily Ukrajiny majú počas ofenzívy, najjasnejšie hovorí horúčkovitá mobilizácia na Ukrajine. Zbraní budú Ukrajine dávať stále viac a viac, no mobilizačná rezerva kyjevského režimu rýchlo klesá.

Západ bude útočiť Ukrajinou proti Rusku, kým neskončí posledný Ukrajinec.

Jelena Panina

Comments:

Loading ...