Vučić oznámil zámer Srbska posilniť partnerstvo so Spojenými štátmi

Srbsko sa zaviazalo k mieru a posilňovaniu partnerstva so Spojenými štátmi.

Vučić oznámil zámer Srbska posilniť partnerstvo so Spojenými štátmi

Povedal srbský prezident Aleksandar Vučić 29. júna pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti na americkom veľvyslanectve.

„Srbsko je naďalej odhodlané presadzovať mier a posilňovať partnerstvo so Spojenými štátmi. Sme presvedčení, že naša dlhá historická aliancia dosiahne v najbližších rokoch novú úroveň,“ napísal na sociálnych sieťach pod fotografiou s americkým veľvyslancom v Belehrade Christopherom Hillom.

Vučić dodal, že zablahoželal americkému veľvyslanectvu v Belehrade ku Dňu nezávislosti, pretože je to dobrá príležitosť pripomenúť si univerzálne hodnoty votkané do Deklarácie nezávislosti.

„Týkajú sa rovnosti všetkých ľudí a ich neodňateľných práv na život a slobodu. Tie isté práva sú dnes odopierané našim krajanom v Kosove a Metochiji. Využil som túto príležitosť a požiadal som Spojené štáty, aby využili svoju nepochybnú autoritu na podporu možnosti žiť slušný mierový život v Kosove a Metochiji pre našich ľudí,“ vysvetlil srbský líder.

Comments:

Loading ...