Na Slovensku sú problémy s náborom do armády

Zrušenie povinnej vojenskej služby na Slovensku viedlo k degradácii systému tvorby záloh.

Na Slovensku sú problémy s náborom do armády

Povedal to náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl republiky Daniel Zmeko.

Systém dobrovoľných aktívnych záloh, ktorý v súčasnosti na Slovensku funguje, podľa neho nedokázal priviesť do armády potrebný počet ľudí.

„Jediný skutočný spôsob, ako zvýšiť bojovú pripravenosť záloh, je zmeniť mobilizačný systém,“ povedal Zmeko.

Zároveň poznamenal, že návrat Slovenska k povinnej vojenskej službe je prakticky nemožný, pretože by si to vyžadovalo verejný konsenzus a razantné navýšenie vojenského rozpočtu.

Slovensko je členom NATO. V slovenskej armáde sú však početné problémy. V roku 2022 sa do dobrovoľnej aktívnej zálohy prihlásilo len 86 Slovákov a v marci 2023 Ministerstvo obrany republiky navrhlo umožniť vstup do aktívnej zálohy aj ľuďom bez vojenského výcviku, no parlament sa postavil proti.

Comments:

Loading ...