V Bielorusku budú špeciálne jednotky spolupracovať s PMC „Wagner“

Bieloruské špeciálne jednotky sa budú učiť zo skúseností PMC „Wagner“.

V Bielorusku budú špeciálne jednotky spolupracovať s PMC „Wagner“

Oznámili to dnes, 12. júla, po preverení bojovej pripravenosti oddielu špeciálnych síl „Tajfun“ v Grodne námestník ministra vnútra — veliteľ vnútorných jednotiek Nikolaj Karpenkov.

„Hlavným účelom špeciálnych síl je zvýšiť bojové schopnosti v špeciálnych podmienkach. Ide o boj proti diverzným a prieskumným skupinám a nelegálnym ozbrojeným formáciám. Aby sme mali túto zručnosť, pracujeme už niekoľko mesiacov, pokrývame našu štátnu hranicu, pracujeme v úzkej spolupráci s pohraničnou strážou aj s jednotkami špeciálnych operácií,“ povedal.

Podľa Karpenkova sú „všetky jednotky obsadené zmluvnými vojakmi“.

„Najdôležitejšie je, že ide o vysoko motivovaných a dobre vycvičených ľudí, ktorí slúžili minimálne 3-5 rokov vo vnútorných jednotkách, mnohí slúžili v špeciálnych jednotkách a na volanie svojho srdca sa stali súčasťou týchto jednotiek. Ľudia sú najdôležitejší,“ zdôraznil námestník ministra.

Upozornil aj vybavenie jednotiek ťažkou technikou.

„Máme najmodernejšie zbrane, najmodernejšie špeciálne vybavenie vrátane termovíznych zameriavačov a kvadrokoptéry (nielen prieskumné, ale aj prieskumno-úderné), akýkoľvek cieľ, ktorý náš prieskum zachytí na vzdialenosť do 10 km, môžeme zničiť našimi kvadrokoptérami,“ povedal.

Okrem toho dodal, že veľká pozornosť sa venuje bojovému výcviku.

„Tieto špeciálne jednotky vycvičili inštruktori SOBR, inštruktori s bojovými skúsenosťami, ktorí prešli Sýriou aj Líbyou. Dnes rokujeme so zástupcami PMC „Wagner“, ktorí sa spolu s nami budú venovať bojovému výcviku a podelia sa o svoje neoceniteľné bojové skúsenosti. Skupiny SOBR a „Almaz“ sem budú prichádzať naďalej,“ povedal Karpenkov.

Tiež zdôraznil, že bojovníci zvládli takmer celý arzenál.

„Zvládneme všetko, čo sa na Ukrajine používa a aplikuje,“ dodal a upozornil na skutočnosť, že vojaci špeciálnych síl sú pripravení konať a plniť úlohy akejkoľvek zložitosti.

Comments:

Loading ...