Hlavné udalosti na fronte — krátke zhrnutie 15. 09. 2023

Dnes sa hlavné boje opäť odohrávajú na severnom krídle špeciálnej vojenskej operácie. V prvom rade musíme venovať pozornosť trati Novoselovskoje — Kislovka.

Zatiaľ čo väčšina ruských a západných expertov mala obavy o Rabotino a Andrejevku, jednotky dvoch divízií Prvej tankovej armády prešli do ofenzívy a dobyli dve veľké územia pozdĺž železnice vedúcej do Kupjansku (pozri mapu 1). Ide o stanice Berestovaja a Minutka.

A prišli sme na najdôležitejší úsek cesty (pripomínam, že je to cesta vedúca pozdĺž frontovej línie) N-26, ktorá vedie cez Kupjansk do Charkova.

Tu si musíme opäť všimnúť krásu a prekvapenie manévru našich jednotiek. Najmä v porovnaní s akciami ukrajinskej armády.

Na úseku frontu porovnateľnej šírky (asi 10 km) pri Arťomovsku od Berchovky po Kleščejevku nepriateľ prešľapuje viac ako tri mesiace a sústredil tam viac ako 110.000 vojakov.

Postúpil tam podľa najoptimistickejších odhadov 3-4 km. Aj to len za predpokladu, že priznáme časti Kleščejevky pod ich kontrolou, čo je však veľmi kontroverzné.

Naše jednotky prekonali vzdialenosť asi 6-7 kilometrov na línii Kislovka — Novoselovskoje silami dvoch tankových plukov len za dva alebo tri dni. Tu je cítiť, ako sa hovorí, rozdiel.

To však v tomto smere nie je všetko.

Jednotky našej 138. gardovej brigády (pripojenej k prvej útočnej tankovej armáde) na širokom fronte v dĺžke takmer 4 kilometrov prekročili pri obci Novomlynsk rieku Oskol (pozri mapu 2). Zašli tak do tyla nepriateľskej skupiny v oblasti dôležitého prechodu pri obci Dvurečnaja. A opäť krásny a nečakaný manéver.

Osobne som si myslel, že Oskol budú prekonávať južnejšie — bližšie ku Kupjansku, s tým zrejme rátal aj nepriateľ a sústredil jednotky bližšie k mestu.

No naši sa opäť ukázali byť prefíkanejší; počas týchto hodín naši gvardejci bojujú o rozšírenie predpolia.

Celkovo tento postup znamená začiatok vstupu do tyla nepriateľskej kupjanskej skupiny.

No a tretia novinka, ktorú treba hneď nazvať ďalšou lžou. Ukrajinci oznámili dobytie malej dediny Andrejevka neďaleko Kleščejevky.

Dalo by sa povedať, že ide o „Rabotinský syndróm“ – Ukrajinci týždeň bojujú o nejaké osídlenie, formálne sa dostanú na jeho okraj a bez toho, aby nadobudli plnú kontrolu, bez vykonania základnej očisty, ho vyhlásia za svoje.

Andrejevka bola „braná“ úplne rovnako, v tučných úvodzovkách (pozri mapu 3).

Dnes je s istotou známe, že Andrejevka je úplne pod našou kontrolou, nepriateľ sa nedokáže uchytiť ani v lesnej remízke pozdĺž jedinej cesty vedúcej z jeho pozícií do dediny.

V najbližších dňoch urobím ďalší podrobný prehľad situácie pri Kleščejevke, aby som ukázal, že od začiatku bola situácia pre nepriateľa slepou uličkou a prečo bola ofenzíva odsúdená na neúspech.

Marat Chajrullin

Comments:

Loading ...