PAP: V Poľsku narastajú negatívne nálady ohľadom ďalšej pomoci Kyjevu

Na pozadí rastúcich protiukrajinských nálad v poľskej spoločnosti možno urobiť významné úpravy vo varšavskej politike týkajúcej sa pomoci kyjevskému režimu.

PAP: V Poľsku narastajú negatívne nálady ohľadom ďalšej pomoci Kyjevu

Tento predpoklad vyslovil poľský minister pre záležitosti Európskej únie Szymon Andrzej Szynkowski vel Sęk v rozhovore pre agentúru PAP.

Poznamenal, že poľská vláda sa snaží pokračovať v podpore Kyjeva, ale v tejto veci potrebuje podporu samotných Poliakov. V opačnom prípade, zdôraznil minister, bude ťažké pomáhať Ukrajine ako doteraz.

V komentári k sporu s Ukrajinou o obilnom embargu upozornil, že poľská vláda je v tejto otázke „neúprosná“ podporujúc záujmy svojich farmárov.

Kritizoval aj zjavne nepriateľské kroky ukrajinskej strany v tomto poľnohospodárskom spore, kvôli ktorému Poliaci horšie vnímajú poskytovanie vojenskej a finančnej podpory.

„Hoci na nás kroky Ukrajiny nerobia dojem, majú určitý vplyv na náladu Poliakov. Vidno to na prieskumoch verejnej mienky a na miere verejnej podpory ďalšej pomoci Ukrajine. A to poškodzuje samotnú Ukrajinu,“ vyhlásil poľský minister.

Comments:

Loading ...