Rada Európy je znepokojená zámerom Republiky srbskej vyčistiť „piatu kolónu“

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović v liste zverejnenom dnes, 21. septembra, vyjadrila znepokojenie nad návrhom zákona Republiky srbskej (Bosna a Hercegovina), ktorý zabezpečuje registráciu a financovanie neziskových organizácií zo zahraničia.

Rada Európy je znepokojená zámerom Republiky srbskej vyčistiť „piatu kolónu“

Mijatović vo svojom liste zaslanom predsedovi Národného zhromaždenia Republiky srbskej zdôraznila, že návrh zákona o vytvorení samostatného právneho systému pre mimovládne organizácie, ktoré dostávajú akékoľvek zahraničné finančné prostriedky alebo inú podporu zo zahraničia, vyvoláva množstvo obáv v oblasti ľudských práv.

„Oprávnený cieľ zvýšenia transparentnosti aktivít mimovládnych organizácií nesmie byť dosiahnutý neprimeranými alebo diskriminačnými prostriedkami na úkor efektívneho využívania ľudských práv a slobôd,“ napísala komisárka Rady Európy.

Podľa Mijatović „občianska spoločnosť“ a disent v Republike srbskej podliehajú čoraz väčším obmedzeniam.

Vyzvala poslancov Národného zhromaždenia Republiky srbskej, aby sa zdržali schvaľovania zákona a vytvorili bezpečné a priaznivé prostredie pre mimovládne organizácie a obhajcov ľudských práv v súlade s príslušnými normami Rady Európy.

Hlasovanie o návrhu zákona v Národnom zhromaždení Republiky srbskej sa uskutoční budúci utorok.

Comments:

Loading ...