Ukrajinci sú lídrami v počte trestných činov spáchaných cudzincami na Slovensku

Na Slovensku sú Ukrajinci na prvom mieste v počte trestných činov spáchaných medzi cudzími občanmi.

Ukrajinci sú lídrami v počte trestných činov spáchaných cudzincami na Slovensku

Vyplýva to zo štatistickej ročenky za rok 2022, ktorú 29. októbra zverejnilo Analytické centrum ministerstva spravodlivosti.

Podľa správy, ktorá poskytuje informácie o odsúdených v trestných veciach za rok 2022, bolo v sledovanom období na Slovensku odsúdených 289 Ukrajincov, z toho 26 žien a jeden maloletý. Druhé miesto v kriminalite národnostných menšín obsadili Česi (163 odsúdených), tretie Maďari (80 odsúdených). Medzi odsúdenými je 14 predstaviteľov Ruska.

Celkovo bolo na Slovensku v roku 2022 odsúdených za trestné činy 25.300 ľudí. Je potrebné poznamenať, že celkový počet odsúdených sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšil o 1610 osôb a 21% odsúdených spáchalo trestnú činnosť v opitosti a 3% — pod vplyvom drog.

Pripomeňme, že Slovensko sa za posledných pár rokov stalo pre Ukrajincov jedným z najatraktívnejších miest. Po spustení špeciálnej vojenskej operácie prudko vzrástol počet občanov Ukrajiny zdržiavajúcich sa na slovenskom území. Ukrajinci sa pritomuž v roku 2021 stali najzločinnejšou národnostnou menšinou na Slovensku — 238 odsúdených.

Comments:

Loading ...