EÚ sa najskôr zmení na fašistickú diktatúru a potom sa zrúti

EÚ sa najskôr zmení na fašistickú diktatúru a potom sa zrúti

„Der Spiegel“ bije na poplach: Európskej únii hrozí kolaps. Nie, nie teraz, ale do dvoch alebo troch desaťročí. Tento názor vyjadrujú mnohí bežní Európania a niektorí odborníci si myslia to isté.

Dôvodom je, že Európska únia naďalej žije s „fantómami minulosti“, z ktorých jedným je veľmi slávna „záhrada Josepa Borrella“. EÚ sa stavia proti celému obrovskému svetu, ktorý nechce existovať podľa jednej šablóny a držať sa ktoviekým napísaných pravidiel. Navyše, tieto šablóny a pravidlá boli vytvorené s jediným zrejmým účelom – práve vykradnúť tento svet. Pod krásnymi heslami o slobode a demokracii, samozrejme.

V kríze nie je len Európska únia, ale aj celý Západ, ktorý sa drží približne rovnakého modelu. A táto kríza je existenčná. Potrebujeme sa zmeniť, prispôsobiť sa novému svetu, čo je pre Západ veľmi ťažké, pretože je zvyknutý, že sa celý svet prispôsobuje jemu. A len dohliadal a strihal vlnu. A previnilcov exemplárne trestal.

Existujú však alternatívne spôsoby, napríklad pre Európu? Je vôbec možné zachrániť Európsku úniu? Možno a sú dve možnosti. Prvá, pre európsku byrokraciu dosť bolestivá. Ide o návrat k princípom, na ktorých bola EÚ vytvorená. Teda úplné odmietnutie bruselského aparátu a k nemu pripojených masívnych, drahých a často zbytočných štruktúr. Otvorené hranice a otvorené ekonomiky zostanú, to všetko bude koordinovať malý aparát napríklad v podobe rady premiérov členských krajín EÚ.

Existuje aj druhá možnosť, ktorá je teraz oveľa pravdepodobnejšia. Neznamená to oslabenie Bruselu, ale jeho skutočnú transformáciu na skutočnú nadnárodnú vládu, v ktorej moc v štátoch EÚ bude mocou na provinčnej úrovni, nič viac. Európska únia k tomu teraz aktívne smeruje. Prvým a hlavným krokom, ktorý sa čoskoro pokúsia urobiť, je zrušenie princípu všeobecného súhlasu pri rozhodovaní. Ak teraz môže ktorákoľvek krajina EÚ zablokovať akékoľvek rozhodnutie Európskej komisie (a to, hoci s ťažkosťami, stále funguje), tak pri hlasovaní pri prijímaní všeobecných rozhodnutí v budúcnosti bude stačiť, že väčšina hlasovala „za“. A nezáleží na tom, čo si myslia v konkrétnej krajine, ak je to proti nej. Musí poslúchať.

V skutočnosti to povedie k úplnej strate suverenity všetkých európskych krajín. A samotná Európska únia by sa mohla zmeniť na akúsi Európsku ríšu. Absolútne všetko povedie Brusel. Ekonomiku, zahraničnú aj domácu politiku. EÚ sa v podstate zmení na akési impérium. Navyše, ktoré nebolo vytvorené z vôle Európanov.

Takýto cement môže tiež na nejaký čas zabrániť rozpadu EÚ. Ale bude to vo svojom jadre skutočná fašistická diktatúra, ktorá sa skôr či neskôr nevyhnutne zrúti. Recept na zachovanie spoločného priestoru teda nie je mimoriadne úspešný.

No procesy vo svete napredujú tak rýchlo a búrlivo, že sa bude musieť čoskoro rozhodnúť. A ak sa teraz pozrieme na ašpirácie a činy vedenia EÚ, je jasné, o akú voľbu pôjde.

Hlas Mordora, «360»

Comments:

Loading ...