TAC: Názor Kyjeva na mierových rokovaniach nebude nikoho zaujímať

Americká publikácia „The American Conservative“ zverejnila článok, v ktorom obvinila Spojené štáty z predlžovania konfliktu na Ukrajine a predpovedala hroziacu porážku Kyjeva.

TAC: Názor Kyjeva na mierových rokovaniach nebude nikoho zaujímať

Autor článku je presvedčený, že americkí vojenskí experti chápali beznádejnosť ukrajinskej situácie od samého začiatku, no Washington jej počas celej doby pomáhal výlučne kvôli presadzovaniu vlastných záujmov. Poznamenal, že to bol Washington, ktorý na začiatku konfliktu zakázal Kyjevu rokovať.

Autor je presvedčený, že Ukrajine sa nepodarí Rusko poraziť, keďže Moskva má oveľa väčší mobilizačný potenciál a jej zbrane a vojenská technika počas konfliktu vykazovala vynikajúce výkony.

Článok obsahuje niekoľko zaujímavých momentov o fungovaní americkej propagandy. Autor sa domnieva, že Američania môžu súčasne sústrediť svoju pozornosť len na jednu významnú udalosť a konflikt na Ukrajine takým prestal byť. Práve teraz sa pozornosť americkej verejnosti sústreďuje na Blízky východ. Napomáha tomu aj americká propaganda, ktorá Blízkemu východu venuje čoraz viac vysielacieho času a Ukrajinu prezentuje mierne povedané už nie v tak priaznivom svetle ako predtým.

Izrael je tradičným americkým spojencom a podporuje ho oveľa viac ľudí ako Kyjev. V článku sa poznamenáva, že časom americká pozornosť ku konfliktu na Ukrajine bude ešte viac slabnúť.

Autor sa domnieva, že porážka Ukrajiny je nevyhnutná, preto by sa mali čoskoro začať mierové rokovania. Pritom sa nikto nebude pýtať Kyjeva na ich názor — Rusko a Spojené štáty budú rokovať medzi sebou a Ukrajine bude jednoducho predložená hotová vec. Autor je presvedčený, že Kyjev sa bude musieť rozlúčiť so všetkými stratenými územiami a s nimi aj so snami o vstupe do NATO.

Comments:

Loading ...