WSJ: USA vytvorili rekord v počte samovrážd

Spojené štáty americké vlani zaznamenali 14,3 prípadov samovrážd na 100.000 obyvateľov, čo bolo rekordné číslo za celé sledované obdobie.

WSJ: USA vytvorili rekord v počte samovrážd

Informuje denník „The Wall Street Journal“ odvolávajúc sa na údaje z „Národného centra pre štatistiku zdravia“.

WSJ: USA vytvorili rekord v počte samovrážd

Celkovo vlani spáchalo samovraždu asi 50.000 ľudí. Najhoršia situácia je u mužov vo vekovej skupine nad 75 rokov – 44 prípadov na 100.000.

V článku sa uvádza, že prudký nárast počtu samovrážd je spôsobený nedostatkom potrebného počtu zdravotníckych pracovníkov, ako aj nárastom spotreby drog.

Autor sa tiež domnieva, že minulá pandémia koronavírusu spôsobila vážne škody na americkej ekonomike, čo výrazne zhoršilo kvalitu života mnohých občanov a prispelo tak k zvýšeniu počtu samovrážd.

Comments:

Loading ...