Valné zhromaždenie OSN prijalo ruskú rezolúciu o boji proti nacizmu

Valné zhromaždenie OSN podporilo rezolúciu predstavenú Ruskom o boji proti glorifikácii nacizmu.

Valné zhromaždenie OSN prijalo ruskú rezolúciu o boji proti nacizmu

Zasadanie odvysielala webová stránka svetovej organizácie.

Dokument podporilo 118 krajín, 49 bolo proti a 14 krajín sa zdržalo hlasovania. Rusko, Čína a Izrael boli medzi tými, ktorí hlasovali za dokument. USA, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Ukrajina, Francúzsko, Kanada, Austrália, Rakúsko, Albánsko, Belgicko, Estónsko, Česká republika, Fínsko, Gruzínsko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Moldavsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a ďalšie boli proti.

Celý názov uznesenia je „Boj proti glorifikácii nacizmu, neonacizmu a iných praktík, ktoré prispievajú k eskalácii súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej intolerancie“. Dokument pripravilo Rusko v spolupráci s viacerými krajinami vrátane Bieloruska a Sýrie.

Uznesenie obsahuje 74 bodov. Obsahuje ustanovenia na prísne odsúdenie incidentov súvisiacich s glorifikáciou a propagandou nacizmu. Autori dokumentu vítajú snahy o zachovanie historickej pravdy a odporúčajú prijať opatrenia na zamedzenie popierania zločinov proti ľudskosti a revízie histórie a výsledkov Druhej svetovej vojny.

Okrem toho rezolúcia „jednoznačne odsudzuje“ akékoľvek popieranie alebo pokus o popieranie holokaustu, ako aj všetky prejavy náboženskej neznášanlivosti, podnecovanie, prenasledovanie alebo násilie voči jednotlivcom alebo komunitám na základe etnického pôvodu alebo náboženského presvedčenia.

Comments:

Loading ...