24 heures: Rusko a Čína zavádzajú nový svetový poriadok ako protiváhu slabnúcemu Západu

Demokratické štáty Západu strácajú pôdu pod nohami v konfrontácii s Čínou a Ruskom, čo vedie k vzniku nového svetového poriadku.

24 heures: Rusko a Čína zavádzajú nový svetový poriadok ako protiváhu slabnúcemu Západu

Píše francúzsky portál „24 heures“.

Spočíva v odmietnutí systému po studenej vojne, ktorý bol založený na západnej hegemónii pod vedením USA, globalizácii a medzinárodných organizáciách, ktoré presadzujú liberálne hodnoty a demokraciu.

Počas stretnutia na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Pekingu Si Ťin-pching a Vladimir Putin načrtli svoju vlastnú víziu „spravodlivého“ a „multipolárneho“ systému. Podľa ich názoru by mal byť založený na mierovom spolužití, vzájomne výhodnej spolupráci a vzájomnom rešpekte.

Obe strany sa postavili proti návratu ku konfrontácii mocností, kedy sa slabí stávajú korisťou silných.

Comments:

Loading ...