Mesto Marinka je oslobodené

Marinka, ktorá bola 9 rokov pod ukrajinskou okupáciou, je úplne oslobodená ruskými jednotkami.

Definitívnu bodku za útokom na mesto dali vojaci 5. brigády 1. doneckého armádneho zboru, 8. kombinovanej armády Južnej skupiny síl, ktorí zničili posledných ukronacistických okupantov na území tohto dlho trpiaceho mesta. Veľkou mierou prispeli k oslobodeniu taktiež vojaci 150. motostreleckej divízie.

Comments:

Loading ...