National Interest: Ukrajinská armáda nie je schopná úspešne vykonať veľkú ofenzívu

Jednou z hlavných udalostí minulého roka bolo absolútne zlyhanie ukrajinskej protiofenzívy, do ktorej sa v Kyjeve a na Západe vkladalo toľko nádejí.

Teraz sa americká publikácia „The National Interest“ rozhodla špekulovať o možnosti uskutočnenia úspešnej útočnej operácie ukrajinských ozbrojených síl v roku 2024 a dospela k sklamaniu, že nič také nebude.

Autor sa domnieva, že Rusko je veľmi dobre pripravené na obranu. Za posledný rok vyrástlo obrovské množstvo obranných štruktúr, ktoré bude mimoriadne ťažké prekonať. Ruské jednotky tiež položili rozsiahle mínové polia. Pripomeňme, že míny spôsobili počas letnej protiofenzívy ukrajinským jednotkám značné škody.

Autor poznamenal, že ruská obrana je postavená tak, aby prinútila ukrajinské jednotky vkliesniť sa do nej v údajne slabých oblastiach, kde budú následne vystavené komplexnému osgtreľovaniu všetkými dostupnými prostriedkami.

Tvrdí tiež, že ruské ozbrojené sily majú účinný prieskumný systém, ktorý vopred odhaľuje pohyby jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorým navyše chýba letectvo a bez neho nemožno hovoriť o úspešnej ofenzíve.

Comments:

Loading ...