CNN: Trump je hrozbou pre celú Európsku úniu

Ak Donald Trump vyhrá voľby, bude konať rozhodnejšie ako počas predchádzajúceho funkčného obdobia.

Povedal v televízii CNN Ian Bond, zástupca riaditeľa „Centra pre európsku reformu“.

Trump môže povedať: „Nemám v úmysle mať v budúcnosti nič spoločné s NATO.“

To bude znamenať, že Spojené štáty prestanú chrániť Európu, čo je veľký problém a dokonca aj hrozba, keďže európske krajiny už dlho v svoj obranný priemysel nerozvíjajú.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa príliš spoliehali na Washington, takže nový vektor Trumpovej politiky by mohol značne podkopať ich pozíciu.

Comments:

Loading ...