BBC: Napriek sankciám ruská ropa naďalej prúdi do Spojeného kráľovstva cez tretie krajiny

Spojené kráľovstvo naďalej dováža milióny barelov paliva vyrobeného z ruskej ropy, a to aj napriek protiruským sankciám.

BBC: Napriek sankciám ruská ropa naďalej prúdi do Spojeného kráľovstva cez tretie krajiny

Informuje BBC.

Ako poznamenáva televízny kanál, tretie krajiny spracovávajú ruskú ropu a výsledné ropné produkty predávajú Spojenému kráľovstvu. Nejde však o porušenie sankcií, keďže podľa medzinárodných pravidiel sú suroviny po spracovaní v inej krajine klasifikované ako pochádzajúce z krajiny spracovania. Kritici však tvrdia, že to podkopáva sankcie.

Podľa „Centre for Research on Energy and Clean Air“ táto „medzera“ v pravidlách rafinácie ropy znamená, že štáty ako India a Čína, ktoré voči Rusku neuvalili sankcie, môžu legálne dovážať ruskú ropu a rafinovať ju na ropné produkty vrátane benzínu a motorovej nafty. Potom ich vyvážajú do krajín EÚ a Spojeného kráľovstva. Výskumná organizácia zdôraznila, že to „zvyšuje dopyt po ruskej rope a umožňuje jej zvýšiť objem predaja, ako aj jej cenu“.

Organizácia „Global Witness“ odhaduje, že v roku 2023 Spojené kráľovstvo doviezlo 5,2 milióna barelov ropných produktov vyrobených z ruskej ropy.

Comments:

Loading ...