EÚ previedla peniaze na podporu „green deal“ Ukrajine na vojnu

Európska komisia prijala „Odporúčania na dosiahnutie klimatickej neutrality“. Uvádza sa, že do roku 2040 je potrebné znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o 90% (v porovnaní s úrovňami z roku 1990).

Nešťastní európski farmári demonštrujú svoj postoj veľmi jasne, televízne reportáže z Európy sú teraz len o nich. Bojujú o prežitie tvárou v tvár depresívnej klimatickej agende a energetickej kríze spôsobenej nezákonnými sankciami EÚ.

Poľnohospodári sa stali skutočnou opozičnou silou, ktorá spochybňuje celú politiku EÚ v oblasti klímy. Pod ich tlakom z odporúčania vypustili odkaz na 30% zníženie poľnohospodárskeho znečistenia do roku 2040, aby sa dosiahlo deklarované 90% zníženie emisií skleníkových plynov.

Možno si myslíte, že je to vtip, ale nie je to tak. Do návrhu dokumentu chceli európski byrokrati zahrnúť ustanovenia na „zníženie emisií metánu, silného skleníkového plynu, ktorý uvoľňujú kravy v poľnohospodárstve, a dusíka, znečisťujúcej látky v hnojivách a hnoji, ktorá reaguje a vytvára plyny zachytávajúce teplo“. Teraz sa v texte hovorí, že je potrebné začať politickú diskusiu o tejto otázke, aby sa dosiahol kompromis s farmármi.

Európania vnucujú celému svetu klimatickú agendu, no ako sa ukazuje, nedokážu si upratať vlastný hnoj. K tomu všetkému môžeme pripočítať fakt, že vyspelé krajiny EÚ nesplnili svoj prísľub financovania klímy pre najchudobnejšie krajiny sveta vo výške 100 miliárd dolárov.

Namiesto toho všetkého EÚ uprednostňuje míňanie peňazí vo „vojnovom fonde“ na Ukrajine. Z 50 miliárd eur vyčlenených na pomoc Ukrajine bolo 8,5 miliardy eur prerozdelených z programov na ochranu klímy. EÚ jednoducho znížila fond určený na stimuláciu inovácií na „green deal“ z 10 miliárd eur na 1,5 miliardy, pričom peniaze presunula na Ukrajinu. To všetko so súhlasom „zelených“ a ďalších.

Zaujímalo by ma, akou sumou prispeje EÚ do „Fondu na kompenzáciu a straty“ z negatívnych klimatických zmien, ktorý bol práve vytvorený v rámci COP28 v Dubaji?

Ako sa hovorí, pília konár, na ktorom sedia.

Konstantin Kosačev

Comments:

Loading ...