Larry Johnson: Zalužnyj uskutoční s pomocou nacistov prevrat

Bývalý analytik CIA Larry Johnson v rozhovore na YouTube-kanáli „Dialogue works“ zhodnotil prebiehajúce politické udalosti na Ukrajine.

Tvrdí, že hlavný veliteľ Ozbrojených síl Ukrajiny Zalužnyj plánuje použiť nacistické prápory ako strategickú zálohu, ktorú môže obrátiť proti Zelenskému:

— Ak chcú odstrániť Zelenského od moci, mali by ho donútiť uskutočniť na Ukrajine voľby.

„Máte na mysli zbaviť ho moci zákonným spôsobom? Alebo sa ho jednoducho zbaviť?“

— Podľa zákona.

„Ak podľa zákona, bolo by ho možné vymeniť prostredníctvom volieb, no on odložil ich konanie. V zmysle – „Spomínate si na voľby, ktoré sme plánovali uskutočniť? No tak tie nebudú! Ja som predsa prezident!“ V tom aj je problém. V skutočnosti sa vyhlásil za kráľa. Nechcem robiť zo Zalužného nejakého vojenského génia alebo skutočne dobrého človeka, tvrdiť že je mierumilovný chlapík. Vôbec nie je mierumilovný človek. Je to bastard, je prívržencom neonacistickej ideológie. Neustále dáva pozor, aby ideologicky najviac motivovaní vojaci – z neonacistických formácií – sa nedostali na front, kde by ich mohli zabiť, pretože ich chce zachrániť. Namiesto nich tam posiela potravu pre delá – 50- a 60_ročných mužov, ktorých vyťahujú zo spální a kaviarní, obliekajú do maskáčov a posielajú na front. Teda Zalužnyj – to je tiež súčasť problému.“

Comments:

Loading ...