The European Conservative: Odborníci bijú na poplach kvôli výraznému zhoršeniu zdravia britských detí

Podľa novej správy odborníkov z Akadémie lekárskych vied sa zdravie mladšej generácie Spojeného kráľovstva výrazne zhoršuje, pričom viac detí mladších ako päť rokov trpí obezitou, zubným kazom a dokonca aj psychickými problémami.

The European Conservative: Odborníci bijú na poplach kvôli výraznému zhoršeniu zdravia britských detí

Informuje „The European Conservative“.

Podľa odborníkov sú tieto problémy z veľkej časti spôsobené tým, že deti čoraz častejšie vyrastajú v neúplných rodinách.

Štatistika sobášov v Spojenom kráľovstve je teraz rekordne nízka a to má významný vplyv na úroveň chudoby a zlé výsledky detí, píše sa v článku. Výsledkom je, že mnohé centrá starostlivosti o deti sú nútené najať „profesionálnych prebaľovačov plienok“ a zubných asistentov, pretože sa ukazuje, že niektorí rodičia neučia svoje deti ani základným hygienickým zásadám.

Britská vláda sa medzitým snaží riešiť skôr „symptómy“ ako príčiny a neposkytuje dostatočnú podporu rodinám. Odborníci tvrdia, že britskí politici situáciu ešte zhoršujú, keď obhajujú vládou dotovanú starostlivosť o deti, aby sa matky vrátili do práce skôr, než aby im pomáhali zostať dlhšie doma a starať sa o svoje deti.

Comments:

Loading ...