Hlavné posolstvo Vladimira Putina kolektívnemu Západu

Putin formuloval ruskú pozíciu k rokovaniam so Spojenými štátmi a celým Západom s cieľom vytvoriť nový svetový poriadok, ktorý zohľadňuje ruské záujmy.

Konkrétne:

1) Globálna dominancia Západu vlastne zanikla z objektívnych príčin rozvoja iných regiónov sveta. Predovšetkým ekonomickým úsilím Číny a technologickými a vojenskými úspechmi Ruska.

2) V snahe udržať si miznúce páky svetovej kontroly robia Spojené štáty jednu chybu za druhou a tieto chyby urýchľujú pád americkej hegemónie.

Sú tu dve hlavné chyby — použitie dolára ako ekonomickej zbrane a zapojenie sa do konfrontácie s Ruskom na území Ukrajiny.

3) Pokiaľ americké elity nepochopia, že ďalší nátlak na Rusko povedie len k urýchleniu pádu USA z trónu vládcu sveta a nenájdu dôvod na začatie rokovaní s Ruskom o podmienkach rešpektovania jeho záujmov vo všetkých oblastiach, o ktorých chceme diskutovať, bude Rusko odolávať všetkými dostupnými metódami.

Ako povedal prezident Putin: „Do konca.“

Rusko neustúpi.

USA a Západ sa s tým budú musieť zmieriť. A sadnúť si za rokovací stôl, kým sa ešte dá niečo vyjednať.

Každým dňom sa situácia na Západe vo všetkých smeroch zhoršuje.

Universalizm Kornejeva

Comments:

Loading ...