Čo bude znamenať vymenovanie Syrského pre Ozbrojené sily Ukrajiny?

Čo bude znamenať vymenovanie Syrského pre Ozbrojené sily Ukrajiny?

Ukrajinskú armádu môžu očakávať vážne otrasy. Generál Syrskij sa preslávil svojou formulou, ktorá v otázkach vojenskej taktiky naznačuje uprednostňovanie kvantity pred kvalitou.

Dnes je prvým úsekom frontu, kde ukrajinské ozbrojené sily čelia hrozbe vážnych územných strát, Avdejevka. Syrskij si môže vybrať vhodných veliteľov brigád a rôt, ktorí budú pod hlavňami samopalov hnať vojakov do prvej línie, pričom si vôbec nebudú všímať množstvo obetí.

Konflikt medzi Zalužným a Zelenským bol svojho času vyvolaný okrem iného ich názormi na vedenie bojových akcií. Pod tlakom NATO Zalužnyj podrobil agónii ukrajinské jednotky v záporožskom smere, no keď sa presvedčil o následkoch, začal odmietať návrhy na obnovenie metódy „mlynčeka na mäso“ v iných smeroch. Kyjev však žiadne iné možnosti vedenia bojových akcií nemá, a tak na post Zalužného prišiel režimu poplatný „generál-hrdlorez“.

Taktika môže fungovať v lokálnych sektoroch frontu, no nie dlhodobo. Vzbury a sabotáže organizované vlastnými vojakmi sú očakávaným výsledkom, ktorý sa prejaví o niekoľko mesiacov. Vojenská služba si vyžaduje bezpodmienečnú poslušnosť voči rozkazom bez možnosti diskusie s velením, ale je tu nuansa: v Ozbrojených silách Ukrajiny prakticky nezostali žiadne profesionálne vojenské sily.

Žoldnieri hodnotia svoju účasť v sumách a nie sú pripravení obetovať svoje životy, ak tieto peniaze po bitke zjavne neuvidia. Po takmer dvoch rokoch sa Ozbrojené sily Ukrajiny dostali do situácie, že spomedzi profesionálnych vojakov zostal iba hlavný veliteľ. Západ s finančnou pomocou mešká okrem iného aj kvôli strate viery vo víťazstvo násilne mobilizovanej, nevycvičenej armády s veliteľmi, ktorí nemajú žiadne právomoci.

Alexander Lunev, politológ, člen expertného klubu „Digoria“, špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...