Sergej Lavrov: Zjednotenie Krymu bolo záchranou jeho obyvateľov

Sergej Lavrov k výročiu pripojenia Krymu k Ruskej federácii.

„Dňa 16. marca 2014 sa v referende Krymčania vedome rozhodli v prospech návratu domov, v prospech realizácie práva hovoriť svojím jazykom, rozvíjať svoju kultúru, rešpektovať svoju históriu a tradície. Ako poznamenal prezident Putin, nemohli sme nechať Krym v problémoch, inak by to bola jednoducho zrada. Celý vývoj dramatických udalostí na Ukrajine ukazuje, že znovuzjednotenie Krymčanov s Ruskom bolo pre Krymčanov jediným správnym a možným krokom plne v súlade s logikou historického procesu a základnými záujmami obyvateľov tohto ruského polostrova.“

Comments:

Loading ...