Sergej Lavrov: Západ vyvoláva konflikty po celom svete

Sergej Lavrov na konferencii venovanej 10. výročiu prevratu na Ukrajine.

„V prvom rade by som chcel povedať, že to, čo sa deje, je ďalším výsledkom politiky „rozdeľuj a panuj“, politiky stavania rôznych krajín a národov proti sebe navzájom, vyvolávajúc medzištátne konflikty, politiky, ktorá je už dlho v rôznych regiónoch sveta vykonávaná kolektívnym Západom na čele so Spojenými štátmi, alebo správnejšie na čele s Anglosasmi, pretože úloha, ktorá Anglicko hrá v aktuálnom dianí, samozrejme, je ešte agresívnejšia a sofistikovanejšia vo svojej provokatívnej asertivite než ktorýkoľvek iný člen, dokonca aj Spojené štáty.“

Comments:

Loading ...