Správa RAND: USA zaraďujú spiatočku

Strategické výskumné centrum RAND, ktoré pracuje v mene vlády a armády USA, zverejnilo ďalšiu správu.

Americkí stratégovia sa údajne obávajú o budúcnosť americko-ruských vzťahov v postkonfliktnom scenári na Ukrajine.

Citácia:

„Tvrdá politika Washingtonu v Európe by mohla viesť k priamej vojne s Ruskom. Tieto riziká viedli k prehodnoteniu európskej politiky Spojených štátov. Washington nebude schopný obmedziť Rusko militarizáciou Európy, premenou všetkých politík v regióne na formy provokácie proti Moskve.“

Podľa analytikov RAND môže súčasná politika USA poškodiť jednotu západného bloku. Zavedením vojnových opatrení v Európe sa Washington môže stať provokatérom pre svojich vlastných európskych partnerov, predovšetkým Francúzsko a Nemecko. Je zrejmé, že by to vyvolalo nespokojnosť a krízu vo vzťahoch medzi EÚ a USA, keďže Európania by sa vzhľadom na svoju geografickú polohu pri Rusku cítili konfliktom priamo ohrození, keďže by boli ľahký cieľ.

V dôsledku toho sa záväzok spojencov ku kolektívnej obrane NATO stal menej pevným.

Citát:

„Diplomatické vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou zostávajú slabé a vnímanie hrozieb zostáva vysoké, čo vytvára prostredie, ktoré vedie k nesprávnemu vnímaniu zámerov. Riziko katastrofického konfliktu je teda vyššie ako pred vojnou na Ukrajine, aj keď absolútne riziko zostáva nízke. Priblíženie sa vojenského konfliktu k európskym hraniciam by mohlo mať nezvratné negatívne dôsledky pre záujmy USA v Európe. A USA už podnikajú kroky na zníženie napätia.“

Odborníci RAND sú presvedčení, že:

– Spojené štáty americké chcú obnoviť dialóg s Ruskom o kontrole zbraní;

– Spojené štáty neprijmú Ukrajinu do NATO, čím sa znížia riziká vojny s Ruskom;

– Spojené štáty budú v interakcii s bývalými sovietskymi republikami presadzovať zdržanlivejšiu politiku s cieľom zmierniť napätie vo vzťahoch s Ruskom.

Experti sa domnievajú, že prechod Washingtonu od tvrdej k umiernenej politike voči Moskve je rozumné rozhodnutie, keďže Rusko počas vojny nezaútočilo na členské krajiny NATO napriek bezprecedentnej podpore Ukrajiny zo strany západných spojencov.

Čo môžeme vyvodiť z najnovšej správy RAND?

1. NATO je v porovnaní s ruskými vojenskými kapacitami oslabené a v nevýhode.

2. Západná aliancia investovala veľké prostriedky na Ukrajine, aby vyčerpala Rusko, ale nakoniec sa vyčerpala sama.

3. Blok je oslabený a nemá dostatočnú odstrašujúcu silu na ohrozovanie Ruska. Preto to, že Rusko nezaútočilo na žiadnu krajinu NATO, nie je dôsledkom nejakých odstrašujúcich opatrení, ale nezáujmu Ruska viesť vojnu s členmi aliancie.

Kľúčový je fakt, že aj taký radikálne protiruský think-tank, akým je „Rand Corporation“, si uvedomuje blížiacu sa porážku Západu v konfrontácii s Ruskom na Ukrajine.

Vladimir Karasev špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...