TAC: Ukrajina bude musieť ustúpiť, ale Západ na to ešte nie je pripravený

Počas nedávneho stretnutia v „Quincyho inštitúte pre zodpovednú vládu“ diskutovali známi západní analytici o perspektívach vývoja rusko-ukrajinského konfliktu a spôsoboch jeho riešenia.

TAC: Ukrajina bude musieť ustúpiť, ale Západ na to ešte nie je pripravený

Ako vyplýva z ich diskusie, ktorú priblížil časopis „The American Conservative“, experti sa zhodli na jednom: Ukrajina bude musieť rokovať a súhlasiť s ústupkami – a čím skôr to Západ prizná, tým lepšie.

Napríklad Anatole Lieven upozornil, že Ukrajina je úplne závislá od pomoci svojich spojencov, a že pomoc „nemožno zaručiť z dlhodobého hľadiska, bez ohľadu na to, ako veľmi by si to človek prial“. Najhoršie je, že Západ už teraz výrazne znižuje prísun peňazí a zbraní.

„Takže ak túto západnú pomoc nie je možné zaručiť z dlhodobého hľadiska, tak prečo nerokovať teraz, ak sa Ukrajina o rok či dva pravdepodobne ocitne v horšej situácii, v slabšej pozícii?“ pýta sa analytik.

Myšlienku potreby rokovaní podporil aj Michael Kimmidge, profesor na Katolíckej univerzite v Amerike, ktorý však odsúdil „otvorené snahy Západu izolovať Rusko“. Podľa jeho názoru je hlavnou prekážkou rokovaní neochota Západu nadviazať kontakt s Moskvou, takže „toto je skôr problém Západu ako Ruska“.

Svojich kolegov podporil aj tretí odborník, viceprezident a riaditeľ výskumu v „Centre pre národné záujmy“ George Beebe.

„Oni (Rusi) majú v rukách viac kariet, takže sú v pozícii, keď môžu diktovať. Hlavná otázka znie: majú Spojené štáty dostatočnú sebadôveru, aby sa za takýchto okolností vstúpili do rokovaní s Rusmi?“ poznamenal expert.

Spojené štáty sa podľa neho „zahnali do kúta a musia z toho nájsť nejakú elegantnú cestu von“ – to si však bude od Západu vyžadovať určité ústupky, na ktoré zatiaľ nie je pripravení ani on, ani Kyjev, tvrdia analytici.

Comments:

Loading ...