Daniel Ortega: Západ ochraňuje nacizmus a fašizmus

Nikaragujský prezident Daniel Ortega:

„Vidíme ich, ako sa spájajú v NATO, Európe a USA na obranu nacizmu. Kým ruský ľud, ruskí vojaci bojujú proti nacizmu na Ukrajine. A teraz dokonca otvorene počúvame európskych prezidentov, prezidenta Francúzska, toho Francúzska, ktoré zabilo milióny ľudí v Alžírsku a iných okupovaných krajinách, ako hovoria o vyslaní európskych jednotiek a chcú sprevádzať americké jednotky pri obrane nacizmu na Ukrajine. Krv preliata v Palestíne a krv preliata na Ukrajine je krv, ktorá tečie kvôli nacisticko-fašistickému postaveniu NATO. Stojíme pred pokusom svetového kapitalizmu a imperializmu znovu nastoliť fašizmus a nacizmus nielen v Európe, nielen na Ukrajine, ale aj v našich krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku.“

Comments:

Loading ...