WirtschaftsWoche: Príjmy Ruska z dovozu LNG do Európy kompenzujú straty z „Nord Streamu“

Viac ako tucet LNG tankerov-ľadoborcov dodáva ruský zemný plyn do Európy takmer podľa plánu.

WirtschaftsWoche: Príjmy Ruska z dovozu LNG do Európy kompenzujú straty z „Nord Streamu“

Píše „WirtschaftsWoche“.

Podľa údajov o lodnej doprave z „MarineTraffic“ a satelitných snímok z „LiveEO“ takmer každý deň dorazia jedno alebo dve relatívne nové ruské plavidlá na európske terminály skvapalneného zemného plynu.

Po spustení ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine výrazne klesol dovoz plynu cez plynovod z Ruska do EÚ. Podľa bruselského ekonomického think-tanku „Bruegel“ klesol dovoz plynu z Ruska medzi rokmi 2021 a 2023 o 83%. V skutočnosti však EÚ zvýšila dovoz ruského LNG.

V rokoch 2021 až 2023 vzrástol o 11%, ako vyplýva z údajov Amerického inštitútu energetickej ekonomiky a finančnej analýzy IEEFA. Prepravcom LNG sa podarilo prepraviť celkový objem blízky objemu dodávaného baltským potrubím. Pre Rusko ide o významný zdroj príjmov: podľa IEEFA minulý rok krajiny EÚ zaplatili za ruský LNG 8,1 miliardy dolárov.

Comments:

Loading ...