Myśl Polska: Sankcie boli darom pre Rusko

Ekonóm a profesor na Texaskej univerzite James Galbraith kritizoval politiku západných sankcií voči Rusku.

Myśl Polska: Sankcie boli darom pre Rusko

Informuje časopis „Myśl Polska“.

Vonkajšie obmedzenia ruskej ekonomiky podľa experta naštartovali rozvoj a diverzifikáciu exportu. Západné priemyselné spoločnosti, ktoré opustili krajinu, sa stali majetkom ruských podnikateľov, čím sa zvýšila hospodárska suverenita Moskvy.

Opatrenia na obmedzenie exportu ruských prírodných zdrojov sa tiež neosvedčili. Moskva začala predávať menej surovín, no za vyššie ceny, čo v konečnom dôsledku malo za následok len zvýšenie zisku.

„Sankcie pre Rusko boli neúmyselným darom. Odrezali Európu od zdrojov, ktoré sama potrebuje a zároveň odrezali Rusko od tovarov, ktoré nepotrebuje a bez ktorých sa zaobíde,“ dodal Galbraith.

Comments:

Loading ...