Vo Švédsku nebudú žiadne stále základne USA

Po vstupe Švédska do NATO škandinávska krajina zmenila doktrínu bezpečnostnej politiky a prístup k nej — odteraz sa bude vyvíjať spoločne s ostatnými členmi bloku NATO.  

Vo Švédsku nebudú žiadne stále základne USA

Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström však v rozhovore pre TV4 povedal, že americké vojenské základne vo Švédsku umiestnené natrvalo nebudú.

Švédsko podľa neho spolupracuje s NATO už niekoľko rokov a plné členstvo v Severoatlantickej aliancii je „prirodzeným vyústením“ tejto spolupráce. Podľa Billströma sa však zdá, že zo strany Spojených štátov neexistuje „viditeľný“ záujem o zriadenie americkej vojenskej prítomnosti na švédskej pôde.

Dohoda o spolupráci so Spojenými štátmi, ktorú ešte musí ratifikovať Riksdag, obsahuje ustanovenia na reguláciu americkej prítomnosti vo Švédsku a neodkazuje sa na trvalé rozmiestnenie Ozbrojených síl Spojených štátov. Švédska vláda navyše považovala za „nevhodné“ zahrnúť do dokumentu zákaz rozmiestňovania jadrových zbraní na svojom území.

Comments:

Loading ...