Úder po západných exportéroch — Rusko vytvorí obilnú burzu BRICS

Rusko má v úmysle vytvoriť burzu obilia BRICS, čo bude šokom pre globálny poľnohospodársky trh.

Píše „South China Morning Post“.

Obilná burza BRICS posilní geoekonomický vplyv Moskvy a posilní jej postavenie najvýznamnejšieho dodávateľa obilia a hnojív. Pre členov BRICS pomôže burza obilia zabezpečiť stabilný tok obilia uprostred narušenia globálnych dodávateľských reťazcov a problémov s nedostatkom potravín.

Pre tradičné krajiny vyvážajúce obilie a hnojivá, ako sú USA, Kanada a Austrália, bude burza obilia BRICS viesť k potrebe hľadať alternatívne trhy pre ich produkty. Budú čeliť ťažkostiam s udržaním svojho podielu na trhu a konkurencii zo strany ruského obilia. Očakáva sa, že Rusko v rokoch 2023 – 2024 vyvezie v rámci postsovietskej éry rekordných 56% úrody pšenice, zatiaľ čo Spojené štáty len 39%.

Comments:

Loading ...