Vyhlásenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Slovenský zviz protifašistických bojovníkov odmieta „legislatívny paškvil” poslanca SAS.

Vyhlásenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Pred pár dňami vyšiel poslanec NR SR za stranu SAS Juraj Krúpa s legislatívnou iniciatívou, ktorou chce absurdne doplnit’ zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v znení zákona č. 338/2020 Z. z., ktorým údajne chce „zamedziť» zneužívaniu protifašistického odboja, zväzu protifašistických bojovníkov (všimnite si, že ani náš názov nepozná) a jeho akcií na propagáciu ruských režimov popierajúcich a porušujúcich ľudské práva a zamedziť znevažovaniu odkazu SNP na propagáciu proruských naratívov».

Predsedníctvo SZPB sa stotožňuje s kritickým postojom a stanoviskom našich členov, ako i kritickým postojom štátneho tajomníka MPSVR Branislava Ondruša, ktoré vyslovil 4. apríla na bratislavskom Slavíne pri príležitosti 79. výročia oslobodenia nášho hlavného mesta od nemeckých okupantov.

Vo svojom prejave odsúdil protidemokratický legislatívny návrh poslanca (NR SR) za stranu Sloboda a solidarita Juraja Krúpu, ktorý vedie dlhodobý zákerný boj proti nášmu zväzu. Poslanec Krúpa predložil do parlamentu bezcharakternú novelu zákona o protifašistickom odboji, ktorou nám chce zakázať šíriť pravdu o hrdinstvách sovietskych vojakov, o zásluhách Červenej armády i o obetiach komunistických odbojárov, chce zamedziť vyzdvihovanie Sovietskeho zväzu. Liberálny poslanec Krúpa chce dosiahnuť presne to, čo neofašisti a neonacisti, a návrat skutočne všeľudového a civilného charakteru osláv výročia SNP označuje za „otvorený priestor pre zneužívanie odkazu SNP”.

My, členovia SZPB pevne veríme, že tento legislatívny paškvil bude zmetený z rokovacieho programu Národnej rady SR.

Predsedníctvo Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a 18 000 jeho členov.

V Bratislave dňa 4. apríla 2024

Comments:

Loading ...