Tlačové vyhlásenie SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa oboznámil so stanoviskom Slovenského protifašistického hnutia (SPH) ohľadne návrhu poslanca Juraja Krúpu na zmenu zákona „O protifašistickom odboji a pôsobnosti SZPB“.

Tlačové vyhlásenie SZPB

Konštatujeme, že keby nás nebolo, ani poslanec Krúpa, ani SPH by sa nemali kým a čím zaoberať.
Na začiatok však treba predovšetkým odhaliť faloš, ktorú SPH šíri. Vraj „vzniklo ako reakcia a odmietnutie politicky a ideologicky chybných krokov terajšieho vedenia SZPB“.

Nie je to pravda! SPH vytvorili renegáti, ktorí odmietli akceptovať a podriadiť sa rozhodnutiam 18. zjazdu SZPB. Ten im totiž zrušil ich zámery s obsadením funkcií, ako ich mali vymyslené. Počujte renegáti, chcete povedať, že to nie je pravda? V tom prípade môžeme konkretizovať, kto z vás mal akú funkciu v SZPB vyhliadnutú, ak by sa bol do čela Zväzu dostal vami preferovaný kandidát Jozef Ťažký.

Voči špinavému klamstvu týchto renegátov, že „dnešné vedenie SZPB zneužíva historické zásluhy Červenej armády pri oslobodzovaní Česko-Slovenska od nacistickej nadvlády a od klérofašizmu na Slovensku, na obhajobu Putinových imperiálnych ambícií,“ sa SZPB ohradzuje s maximálnou ostrosťou a vyzýva podpísaných tvorcov tohto stanoviska, aby svoje slová dokázali!!!

Rovnako tak, aby dokázali „spájanie sa dnešného vedenia SZPB s extrémnou pravicou a profašistickými politickými hnutiami či osobami“.

Autori stanoviska by vraj potrebovali „zrušenie monopolu SZPB reprezentovať protifašistické hnutie na Slovensku“. Nuž k tomu treba dodať len dejinnú objektivitu. Že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov nezaložili nejakí renegátski odpadlíci, ale priami bojovníci s nemeckým nacizmom a fašizmom a jeho spojencami, zoskupení v piatich historických odbojových skupinách:

Vojaci 1. čs. armády na Slovensku; Vojaci zahraničných a spojeneckých armád; Partizáni v SNP a v zahraničí; Letci, bojovníci v SNP a v zahraničí; Väzni nacistických zajateckých a koncentračných táborov.

SZPB aj dnes neochvejne reprezentuje a ctí si pamiatku práve týchto našich predkov. O čo nás chce SPH pripraviť, keď požaduje „zrušenie monopolu SZPB reprezentovať protifašistické hnutie na Slovensku“? O toto dedičstvo?
Nemalo by Slovenské protifašistické hnutie, ak chce byť reálnym protifašistickým hnutím, radšej začať od piky?

Čiže prakticky dokázať, že nepozostáva len z renegátskych karieristov, ale aj z ľudí, ktorí vedia nielen tárať a osočovať, ale aj protifašisticky pracovať. Zatiaľ boli totiž videní len na nami organizovaných podujatiach.

Hovorca SZPB Vladimír Mikunda
V Bratislave, 18. apríla 2024

Comments:

Loading ...