Forbes: Prielom v blízkosti Očeretina môže viesť ku kolapsu ukrajinskej obrany

Prielom ruských ozbrojených síl pri obci Očeretino by mohol mať pre Ukrajinu ďalekosiahle následky.

Forbes: Prielom v blízkosti Očeretina môže viesť ku kolapsu ukrajinskej obrany

Píše o tom americký časopis „Forbes“.

Vojenský expert David Axe, ktorý článok napísal, sa domnieva, že za určitých okolností by takáto situácia mohla viesť ku kolapsu ukrajinskej obrany.

Poznamenáva, že prielom sa stal možným, pretože jedna z brigád ukrajinských ozbrojených síl jednoducho odmietla vykonať bojovú misiu. Názory na túto udalosť sú rôzne – niektorí sa domnievajú, že 47. brigáda opustila svoje pozície bez rozkazu, iní si myslia, že 115. brigáda nenahradila 47. brigádu na ich pozíciách a tie zostali prázdne.

S cieľom zastaviť prielom bolo velenie ukrajinských ozbrojených síl nútené vrhnúť do boja 100. brigádu. Axe uvádza, že ide o jednu z najmenej bojaschopných ukrajinských jednotiek. V skutočnosti nemá žiadne delostrelectvo ani obrnené vozidlá. Expert sa domnieva, že zapojenie tejto jednotky naznačuje vážnu krízu v ukrajinských ozbrojených silách, keďže ukrajinské jednotky nemajú bojaschopné zálohy.

Poznamenáva tiež, že ruské ozbrojené sily sa dokázali vkliniť do ukrajinskej obrany – v blízkej budúcnosti by to mohlo viesť k jej kolapsu.

Comments:

Loading ...