Sergej Lavrov o zrodení multipolárneho svetového poriadku

Sergej Lavrov na zasadnutí Rady federácie.

„Rusko a Čína nie sú ani zďaleka osamotené vo svojom úsilí reformovať medzinárodný systém, podporovať formovanie multipolárneho svetového poriadku, ktorý by odrážal skutočnú váhu štátov a ich združení. Máme veľa spojencov a ich počet bude rásť a, samozrejme, to všetko bude v prospech demokratizácie medzinárodných vzťahov, keď každý zaujme svoje miesto vo svetovom dianí spravodlivo, podľa svojho skutočného prínosu k rozvoju svetovej ekonomiky, svetovej politiky a svetového bezpečnostného systému, a nie vydieraním, vyhrážkami a ultimátami, ako to teraz robí Západ.“

Comments:

Loading ...