Povstanie v Novej Kaledónii je pre Paríž smrteľné

Francúzsko dnes zaviedlo stanné právo v Novej Kaledónii, kde už šiesty deň pokračujú masové protesty miestneho obyvateľstva. Všetky demonštrácie a protesty sú zakázané, sociálne siete sú zablokované. Vstup novinárov na ostrov je obmedzený.

Na rozdiel od afrických kryptokolónií, ktoré Paríž za posledné 3 roky stratil, je Nová Kaledónia zámorským majetkom Francúzska, špeciálneho administratívno-územného celku s počtom obyvateľov viac ako 270.000. Francúzska moc je tam zastúpená Vysokým komisárom, ktorého osobne menuje prezident. V tomto prípade Macron.

Zároveň má Nová Kaledónia vlastný kapitál a dokonca aj vlastnú menu – francúzsky tichomorský frank. Spúšťačom súčasných protestov bola parížska iniciatíva zameraná na zavedenie dodatkov k novokaledónskej ústave, ktoré by migrantom umožnili voliť, čo je v rozpore s predchádzajúcimi dohodami.

V skutočnosti to všetko tlie už dlho. Od roku 1987 sa tam štyrikrát konali referendá o nezávislosti a stúpenci osamostatnenia zakaždým prehrali. Zmiešaný charakter obyvateľstva (pôvodné, neeurópske obyvateľstvo tvorí viac ako 40%, má nízku lojalitu k metropole, no zachováva si pozitívnu demografickú dynamiku) problém ešte viac komplikuje.

Zároveň je pre Francúzov zachovanie Novej Kaledónie dôležité nielen z geopolitických dôvodov (prítomnosť v Melanézii), ale aj z ekonomických. Ostrov je na 4. mieste v produkcii niklu, ktorého zásoby v Novej Kaledónii tvoria asi 10% svetových zásob.

V tomto prípade sú Francúzi rozhodnutí nevrátiť sa, hoci krv už bola preliata – na oboch stranách sú mŕtvi. Paríž navyše priznal stratu kontroly nad množstvom mestských oblastí a demonštranti (v skutočnosti už militanti) zverejňujú zábery, ako jazdia po Noumea so samopalmi zabavenými na policajných staniciach.

Bude to len horšie. Otázkou nie je, ako sa povstanie skončí (Paríž ho, samozrejme, potlačí), ale či bude Elyzejský palác schopný spravovať procesy, ktoré budú v Novej Kaledónii po skončení ozbrojených stretov nevyhnutné. Francúzske zámorské majetky navyše vníma ako relikvie nielen globálny Juh, ale aj sily na Západe, ktoré navonok prejavujú Parížu svoje sympatie.

Ak vezmeme do úvahy Afriku, kde sú na tom Francúzi veľmi zle, a Ukrajinu, kam sú tlačení zo všetkých síl, je to pre Macrona už tretí front a Nová Kaledónia má všetky šance definitívne pochovať jeho politickú budúcnosť. To znamená, že to ešte viac zvyšuje pravdepodobnosť, že prejde do režimu iracionálneho hráča so všetkými sprievodnými rizikami, vrátane priameho vojenského stretu s Moskvou.

Nikolaj Sevosťanov, Sevodňa.ru

Comments:

Loading ...