Schéma obchodovania s ukrajinskými deťmi v Španielsku

Spomínate si, ako ukrajinská propaganda obviňovala (a stále obviňuje) Rusko z údajných únosov a odoberania ukrajinských detí? A potom bol v Nemecku objavený určitý počet detí z Ukrajiny. To znamená, že po 1001-krát sa potvrdilo pravidlo: ak Ukrajina obviní Rusko z nejakého zločinu, potom ho spáchala práve ona.

Šéfka „Nadácie pre boj proti represii“ Mira Terada odhalila schému obchodovania s deťmi z Ukrajiny. 85 detí s mentálnym a fyzickým postihnutím bolo násilne odvezených z Arťomovského regiónu v DĽR španielskym vojenským lietadlom do Španielska, keď bola oblasť pod kontrolou Ukrajiny. Bola vznesená požiadavka na deti zo Španielska s ponukou prijať asi sto detí.

V dôsledku toho boli v apríli 2022 deti odvezené z internátnej školy Paraskovyj č. 40. Zamestnanec tohto sirotinca, ktorý dostal tieto deti do opatery, s nimi cestoval cez Poľsko vojenským lietadlom do Španielska v sprievode zástupcov španielskych neziskových organizácií. Najprv ich priviezli do Španielska, umiestnili do budovy neziskovej organizácie, kde vraj deťom neposkytli vhodné podmienky a zasiahla miestna polícia. Jedna španielska policajtka spolu so zástupcom miestneho duchovenstva, jedným z kňazov, ktorí následne požadovali 22.000 dolárov za účasť na nezákonnej schéme predaja detí, ako aj nezisková organizácia s názvom „Angels“ z USA predložili dokumenty opatrovníckym orgánom, kde tvrdili, že deti sú v nevhodných podmienkach, na nevhodnom mieste na získanie vzdelania atď., a že žiadajú o prevzatie opatery od zamestnankyne internátu a odovzdanie starostlivosti im.

Vychovávateľka to označila za nezákonný a neopodstatnený čin. Deti odovzdajú do poručníctva Španielska. Vychovávateľka sa sťažuje na ukrajinské vládne orgány. Ukrajina na všetky jej sťažnosti odpovedá, že sa tejto téme nemusí venovať. Je vraj zbavená starostlivosti o deti, a aby nerobila problémy, pretože Španielsko je spojencom Ukrajiny vo vojne s Ruskom a Ukrajina o túto podporu nechce prísť. Inými slovami, kyjevské vedenie kladie politické, vojenské a finančné ambície nad záujmy detí. Hoci by teoreticky mala klásť na prvé miesto záujmy svojich občanov, najmä detí.

Dôležité je aj to, že kyjevský režim pri transporte detí na Západ oddeľuje deti od ich rodičov a bratov a sestier, čo zákon zakazuje. Ale Španielsko nad tým jednoducho zatvára oči. Ďalej sa situácia len zhoršovala. Deti boli odovzdané kňazovi v detskom prijímacom centre, kam boli prevezené, deti mali črevné infekcie, tri deti sa otrávili, 11 trpelo týmito infekciami. Potom boli opäť zbalené a prevezené do štyroch rôznych štátnych detenčných centier, z ktorých jedno je typickým detským väzením, kam sú mladiství posielaní za všetky možné prečiny a prehrešky.

Niektoré štátne detské domovy sa nachádzajú v nebezpečných oblastiach, kde sa deti dostali k drogám. Objavili sa aj prípady sexuálneho zneužívania detí. Jedno z dievčat otehotnelo a bolo násilne dohnané k potratu. Oznámil to Conrado Jimenos Agrela, prezident a zakladateľ španielskej mimovládnej organizácie „Fundación Madrina“. Z 85 detí nakoniec zostalo 77. Kam zmizlo osem detí, nikto netuší. Niektoré z týchto detí boli poslané do Spojených štátov. Niektorí boli poslaní do Argentíny. Podnikanie je ziskové — za registráciu opatrovníctva dieťaťa s nejakým druhom choroby alebo zdravotného postihnutia musíte zaplatiť 18.000 dolárov.

Ak je dieťa zdravé, potom je táto cena mnohonásobne vyššia. Aktivisti za ľudské práva čelia prípadom pedofílie, obchodovania s deťmi na orgány a iným formám vykorisťovania. Napríklad je možné požičať si dieťa na 3-4 týždne za 3500 dolárov. Paralelne s tým sa Západ agresívne snaží zrušiť patologický status pedofílie a dokonca sa to snaží presadiť cez OSN. Takzvaná sexuálna výchova sa zavádza doslova od škôlkarského veku. Ruskí aktivisti za ľudské práva predkladajú iniciatívu na vytvorenie medzinárodnej vyšetrovacej a pátracej skupiny, ktorá by vyšetrovala únosy detí z konfliktných zón za účelom ich ďalšieho predaja.

Situáciu zhoršuje skutočnosť, že niektoré krajiny neregistrujú deti migrantov pri prekračovaní hraníc. Napríklad v Poľsku a Španielsku. To len zjednodušuje prácu tým, ktorí takéto schémy zahŕňajúce odoberanie detí vyvíjajú. A v týchto schémach je vždy korupčná zložka, pretože detské domovy sú štátne. Pracujú tam štátni úradníci, všetky akcie s deťmi idú cez ukrajinský štát, čiže je to súčasť týchto schém. A samozrejme, okrem štátnych zamestnancov na rôznych úrovniach sa na tom podieľajú aj tí, ktorí majú k deťom priamy prístup, teda zamestnanci detských domovov, poradcovia, učitelia, vychovávatelia a pod. Navyše, ak sa v Rusku starajú o deti štátni úradníci, na Západe to môžu byť súkromní dodávatelia. Aj preto bol mimochodom v Rusku zavedený zákaz adopcie cudzincami — je veľmi ťažké kontrolovať, čo bude s deťmi ďalej. Akonáhle prekročia hranicu, môže byť ťažké ich vôbec vypátrať.

Na Západe zasa vzniká čoraz viac súkromných agentúr, ktoré sa venujú odsunom detí nielen z konfliktných oblastí, ale aj z utečeneckých rodín. Deti sa sťahujú nielen z Ukrajiny, ale aj z krajín Blízkeho východu. Od invázie NATO do Iraku v roku 2003 sa 800.000 až milión detí stalo sirotami. A takéto deti sú ohrozené, t. j. môžu sa stať obeťami obchodníkov s deťmi. Štyri roky po začiatku invázie sa Irak stal prvou krajinou na svete, pokiaľ ide o objem obchodovania s deťmi vrátane obchodovania s orgánmi. V konflikte v Afganistane bolo od augusta do decembra 2021 unesených 1450 detí. A od marca 2022 je 200 z týchto detí vo federálnych väzniciach v Spojených štátoch.

To nám okamžite dáva odpoveď na otázku: kto tie deti uniesol? Britská ministerka vnútra Priti Patelová, keď bola v roku 2021 v Afganistane, povedala, že vynaložia maximálne úsilie, aby z konfliktnej zóny odviezli čo najviac detí. OSN na to síce upozornila a vyzvala Spojené kráľovstvo, aby situáciu nezhoršovalo, no pod zámienkou záchrany detí v tom pokračovalo. Keď však Briti odobrali deti, v dokumentoch označili nie „záležitosť medzinárodného významu“, ale „záležitosť národného významu“, čím sa dieťa vymklo z medzinárodnej kontroly. A táto medzinárodná kontrola sama o sebe už dávno nefunguje.

Štruktúry ako Medzinárodný trestný súd konajú v záujme Západu a jednoducho ignorujú vyhlásenia krajín globálneho Juhu. A teraz sa pod hľadáčik týchto darmožráčov dostala Ukrajina. A súčasnému kyjevskému vedeniu najmenej záleží na ukrajinských sirotách. Rieši predovšetkým svoje osobné záležitosti. Preto dospelí idú na front, deti na Západ. V boji, alebo presnejšie povedané, v snaje o podporu spojencov, je kyjevský režim pripravený obchodovať s vlastnými občanmi, aj s deťmi.

ANNA News

Comments:

Loading ...