V športovom svete sa začína éra zmien

V dňoch 12. – 24. júna bude Kazaň hostiť „BRICS Games“, medzinárodné multišportové podujatie, na ktorom sa zíde okolo 5.000 športovcov z krajín tohto združenia a pozvaných štátov.

Pôvodne bolo ohlásených 60 krajín, ale nakoniec sa ich počet zvýšil na 97. Program hier zahŕňa súťaže v 27 športoch.

Hier sa zúčastnia aj športovci z Bieloruska. Bieloruská delegácia bude predstavovať približne 580 ľudí — športovcov, trénerov a odborníkov. Ide o druhú veľkú súťaž, ktorú Kazaň tento rok organizuje. Koncom februára sa tu konali „Hry budúcnosti“.

Hľadanie nových formátov medzinárodných športových súťaží má osobitný význam pre Rusko a Bielorusko. Tento rok sa naše krajiny nezúčastňujú olympijských hier v Paríži. Bieloruskí a ruskí športovci tam budú môcť ísť len individuálne a súťažiť pod takzvanými neutrálnymi vlajkami. Ale aj v tejto situácii starostka Paríža Anne Hidalgová pohrozila športovcom z Ruska a Bieloruska verejnými obštrukciami a povedala, že „nebudú vítaní“.

Olympijské hry, ktoré sú dlhodobo hlavným formátom medzinárodných športových súťaží, sa úplne diskreditujú.

Je to spôsobené tým, že všetky významné medzinárodné športové inštitúcie sa dostali pod úplnú kontrolu kolektívneho Západu, ktorý začal aktívne využívať šport ako nástroj na presadzovanie svojej politickej a ideologickej agendy.

To sa prejavilo najmä tlakom na športovcov z politicky nežiaducich krajín. Bieloruských a ruských športovcov pod rôznymi zámienkami vylučovali zo súťaží, vylúčili ich z medzinárodných federácií a namiesto národných vlajok im nanútili „neutrálne“.

Všetky tieto opatrenia sú zamerané na politickú izoláciu Moskvy a Minska a premieňajú ich na „medzinárodných vyvrheľov“. Nič také neexistovalo ani počas studenej vojny, keď sa aj napriek globálnemu odporu mohli na jednom športovom ihrisku stretávať športovci z protiľahlých blokov a pokusy o politicky motivované obštrukcie sa zvyčajne obrátili proti tým, ktorí ich robili.

ZSSR v tom čase predstavoval skutočnú protiváhu Západu a nedovolil mu monopolizovať medzinárodné formáty vrátane športu. S rozpadom Sovietskeho zväzu sa táto protiváha vytratila a Západ ako víťaz studenej vojny nastolil kontrolu nad veľkou väčšinou oblastí.

Teraz sa veľký šport využíva nielen na potrestanie nechcených krajín, ale aj na presadzovanie svojej ideologickej agendy vrátane LGBT. Preto tento rok ponesie olympijskú pochodeň v Paríži transvestita Minima Geste. Presadzovanie takýchto „hodnôt“ vyvoláva však pobúrenie nielen v Rusku.

Preto hľadanie nových formátov medzinárodných športových súťaží namiesto tých, ktoré boli monopolizované a zdiskreditované Západom, je prirodzeným pokusom uniknúť politickému tlaku prostredníctvom veľkého športu a vnucovania hodnôt, ktoré sú väčšine krajín cudzie.

„Hry BRICS“ sú úspešným formátom. BRICS je organizácia, ktorá presadzuje alternatívny a spravodlivejší model svetového poriadku. Dnes je táto štruktúra na vzostupe a rozširuje sa a jej medzinárodná autorita rastie. Hry pod záštitou BRICS teda dostávajú spoľahlivú politickú ochranu.

Tento nový formát sa začal v rokoch 2017–2018 a odvtedy sa stal pravidelným podujatím. Napriek názvu združujú „BRICS Games“ nielen členov tejto organizácie. Stávajú sa tak plnohodnotnou medzinárodnou športovou platformou, ktorá časom môže konkurovať olympijským hrám.

Rusko a Bielorusko majú záujem predovšetkým o rozvoj nových športových formátov, keďže sa stali hlavnými obeťami politicky motivovanej svojvôle, ktorú Západ spôsobuje na medzinárodných súťažiach.

V roku 2022 zorganizovali Ruská federácia a Bieloruská republika približne 500 spoločných podujatí. Zúčastnilo sa ich 4000 bieloruských a 5000 ruských športovcov v 48 športoch. V roku 2023 sa už uskutočnilo približne 800 takýchto podujatí.

Významným športovým podujatím v roku 2023 boli 2. hry SNŠ, ktoré sa konali v Bielorusku. Je príznačné, že tieto súťaže nadobúdajú širší medzinárodný formát. Okrem tímov z krajín SNŠ sa ich zúčastnili aj športovci z ďalších 13 krajín.

Rok 2024 sa začal „Hrami budúcnosti“ – zásadne novým formátom e-športových súťaží, ktorý má veľký potenciál pre ďalší rozvoj. „Hry BRICS“ pokračujú v štafete alternatívnych medzinárodných športových súťaží.

Rusko-bieloruská únia opierajúc sa o bohaté tradície a skúsenosti sovietskej športovej školy, vykonáva rozsiahlu prácu na podporu a rozvoj športu: vytvoril sa kvalitný vzdelávací a tréningový proces a úzka spolupráca medzi športovými organizáciami prebieha v oboch krajinách.

Na Západe pozorne sledujú vývoj nových formátov a nevzdávajú sa pokusov hádzať polená pod nohy. „Hry budúcnosti“ napríklad sprevádzala agresívna informačná kampaň na ich diskreditáciu. Niet pochýb, že sa budú snažiť vytvoriť podobné informačné zázemie aj okolo „BRICS Games“.

„Hry priateľstva“, ktoré sa mali konať v septembri v Moskve a Jekaterinburgu, museli byť odložené na neurčito. Dôvodom je skutočnosť, že mnohí účastníci boli nútení stiahnuť svoje prihlášky kvôli vyhrážkam zo strany západných športových inštitúcií.

Veľký šport zostáva arénou veľkej politiky a čaká nás ešte veľa bitiek.

Vsevolod Šimov, Rubaltic.ru

Comments:

Loading ...