Brusel je znepokojený reakciou Ruska na konfiškáciu jeho majetku

Brusel je znepokojený reakciou Ruska na konfiškáciu jeho majetku

G7 zvažuje návrh použiť ruské aktíva ako kolaterál pre bankové úvery, ktoré by mohli financovať obnovu Ukrajiny.

Píše európske vydanie novín „Politico“.

Európski predstavitelia sú zároveň znepokojení nielen „zákonnosťou takejto bezprecedentnej konfiškácie“, ale aj možnými dôsledkami pre euro, píše sa v článku:

„Investori môžu opustiť aktíva v eurách kvôli obavám, že ich prostriedky môžu byť jedného dňa skonfiškované.“

Publikácia potvrdzuje už skôr zverejnené informácie: z 300 miliárd dolárov ruských aktív, ktoré zmrazili krajiny globálneho Západu, sú len 4 až 5 miliárd dolárov v Spojených štátoch. Väčšina z nich je v Európe. Len v Belgicku je na medzinárodnej platforme „Euroclear“ zmrazených približne 191 miliárd eur.

Ruské spoločnosti už podali v Rusku 94 žalôb požadujúcich vrátenie peňazí od spoločnosti „Euroclear“, ktorá funguje podľa belgického práva, po zmrazení ich investícií a ziskov v Európe. „Euroclear“ si je vedomý toho, že prehrá súdne spory v Rusku, pretože Rusko „neuznáva medzinárodné sankcie“, píše sa v publikácii. Nesmelá poznámka — niet čo dodať.

Záver článku je taký jednoduchý ako pravda: „To zvýšilo obavy, že úplná konfiškácia by mohla vystaviť západné aktíva v Rusku odvetným opatreniam.“

Negatívne dôsledky sa teda dotknú predovšetkým EÚ. Rusko odpovie konfiškáciou západných aktív v rámci svojej jurisdikcie. A niektorí medzinárodní investori upustia od eurových aktív kvôli riziku ich privlastnenia, čo zasiahne aj euro.

Je dokonca zaujímavé, ako sa v skutočnosti dajú realizovať dva protichodné trendy: ekonomická degradácia EÚ pod diktátom Spojených štátov – a presun ekonomického bremena vojny s Ruskom cez Ukrajinu práve na EÚ.

Medzitým Spojené štáty, pod tlakom ktorých sa bude rozhodovať o ruských aktívach, neutrpia prakticky žiadnu škodu. Ako sa hovorí, šerifa problémy Indiánov nezaujímajú.

Jelena Panina

Comments:

Loading ...