Rusko buduje vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky

V súčasnej geopolitickej situácii sa zo strany Ruskej federácie venuje osobitná pozornosť budovaniu vzájomne výhodných vzťahov s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku.

Ak prejdeme k novej koncepcii ruskej zahraničnej politiky, ktorú schválil ruský prezident, tak prioritnými krajinami spolupráce v regióne sú Brazília, Kuba, Nikaragua a Venezuela.

Je potrebné zdôrazniť, že pre vládu Ruskej federácie je okrem obchodnej a hospodárskej spolupráce dôležité aj rozširovanie väzieb v ďalších oblastiach: v kultúre, vede, zdravotníctve, cestovnom ruchu, športe, školstve a ďalších oblastiach.

Výsledky interakcie s krajinami regiónu sú už viditeľné. Za posledný rok na venezuelský trh vstúpilo veľké množstvo ruských spoločností, komunikácia medzi štátmi je aktívna najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, farmácia či poľnohospodárstvo.

Ďalší príklad sa týka odvetvia cestovného ruchu – v roku 2023 sa turistický tok ruských občanov do Kubánskej republiky zvýšil viac ako 3,5-násobne, pomohlo tomu okrem iného aj obnovenie priamych pravidelných liniek medzi Moskvou a Havanou.

Prezident Vladimir Putin vo svojich blahoželaniach ku Dňu diplomatov, ktorý sa oslavoval 10. februára, poznamenal, že je potrebné „všetkým možným spôsobom prispieť ku konsolidácii svetového spoločenstva… s cieľom vybudovať spravodlivý multipolárny svetový poriadok“. Medzi štátmi, ktoré vymenoval, boli aj krajiny Latinskej Ameriky. Som si istý, že napriek tomu, že zoznam konkrétnych latinskoamerických krajín uvedený v koncepcii ruskej zahraničnej politiky nie je veľký, Ruská federácia sa pokúsi nájsť „styčné body“ aj s inými štátmi v regióne, pričom do toho vloží pragmatickú interakciu — na prvom mieste vytvoriť konštruktívny dialóg a dosiahnuť vzájomne prospešné ciele v rôznych smeroch.

Michail Pašin, politológ, člen expertného klubu „Digoria“, špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...